Orde van de Kaailopers

1992

Désiré Van Riet (Temse)

De vader van Temses Carnaval. In de herfst van 1977 richtte hij het carnavalcomité op, waarvan hij zelf Voorzitter was van 1977 tot 1983 (toen hij burgemeester werd). Hij werd ere-voorzitter.

Hugo Smet (Temse)

Was van bij de stichting, met Jozef De Caluwé, verantwoordelijk voor de stoet en de publiciteitskaravaan. Van 1983 tot 1994 was hij Voorzitter en tot 2004 grote bezieler en regisseur van het grootse carnavalsgebeuren in Temse.

Jozef De Caluwé (Temse)

Van bij het begin was hij verantwoordelijk voor de stoet (cavalcade + publiciteitskaravaan). Sinds 1985 was hij ook verantwoordelijk voor de sponsoring en als dusdanig grondlegger van het sponsoringswezen bij gemeentelijke organisaties.

Dolf Peeters (Temse)

Van bij de start was hij ondervoorzitter - presentator - animator en Hofmaarschalk. Eveneens van bij de stichting in 1977 was hij bestuurslid van de Orde van de Baksteen (Carnavalcomité Steendorp).

Lucien Van Bunderen (Temse)

Was bestuurslid vanaf het begin en stond ook in voor de technische ploeg.

André Speleman (Tielrode)

Maakte deel uit van de stichtersploeg en was meerdere jaren Voorzitter van het "Feestcomité" van Tielrode. André was Keizer van Tielrode.

Marc Claus (Steendorp)

Was de eerste Prins Carnaval te Steendorp (1977-1978), mede-oprichter van de Orde van de Baksteen en van het Carnavalcomité van Temse. Hij fungeerde als ondervoorzitter van de Orde van de Baksteen van 1977 tot 1999. Hij is tot op heden nog steeds actief bij de losse groep "De Duvelse Busvrienden".

Charles Van Doninck (Steendorp)

Bestuurslid en mede-oprichter van de Orde van de Baksteen en tot op heden actief als losse medewerker. Was lid van het carnavalcomité Steendorp van 1977 tot 2005.

Willy Beeckman (Elversele)

Stond mee aan de wieg bij de oprichting van het carnavalcomité van Elversele in 1973 en zetelde als ondervoorzitter van het Carnavalcomité van Temse, werd tot Prins Carnaval Elversele verkozen in 1976 en 1989 en is nog steeds Voorzitter van Carnavalcomité "Jawohl".

1993

Martin De Rijck (Temse)

Pionier van het carnavalgebeuren in Temse in 1971, medestichter van het carnavalcomité in 1977. Hij was Voorzitter van de Kon. V.V.V. en onafgebroken betrokken bij het carnavalgebeuren in de centrumstraten.

Dirk Janssens (Steendorp)

Was lid van de Orde van de Baksteen vanaf 1978 (één jaar na de stichting), was verscheidene jaren Voorzitter en bezieler van het carnavalgebeuren in Steendorp. Hij werd verkozen tot Prins Carnaval in 1978. Was lid van het carnavalcomité tot 2004.

1994

Luc De Ryck (Temse)

In de beginjaren van carnaval (1977-1980) verzorgde hij de public relations en later bleef hij actief achter de schermen als Schepen van Feestelijkheden en tot op heden als Burgemeester. Oprichter van de Orde van de Kaailopers en van het "geheime genootschap" dat beslist aan wie een medaille wordt uitgereikt.

1996

Belgomine (Temse)

Dirk Blommaert: vanaf de beginjaren hoofdsponsor van het carnavalgebeuren in Temse.

Houtshop Van Der Gucht (Temse)

Micha Van Der Gucht: vanaf de beginjaren hoofdsponsor van het carnavalgebeuren in Temse.

1997

Alajos Van Peteghem (Temse)

Lid van het carnavalcomité van Temse sinds 1982, penningmeester van 1983 tot 1994 en Voorzitter van 1994 tot 2004. Ere-Voorzitter van 2004 tot op heden.

François Van Gaver (Elversele)

Lid van carnavalcomité "Jawohl" Elversele sinds 1980

1999

Bouwmaterialen Troubleyn (Temse)

Hoofdsponsors van het carnavalgebeuren in Temse.

2000

Marc Ost (Steendorp)

Lid van de Orde van de Baksteen, secretaris van 1988 tot 2000 en tot op heden Voorzitter. Prins Marc II van Steendorp in 1990 en 1991 en sinds jaar en dag stuwende kracht van de carnavalviering in Steendorp.

Hij is de geestelijke vader van beide Steendorpse reuzen: reus "Keizer Karel I" en reus "Mie Matsjoefel".

2003

Marc Cogen (Temse)

Lid van het carnavalcomité Temse en penningmeester van 1994 tot 2004.

Kalman Horvath (Steendorp)

Tijdens de opstand in 1956 in Hongarije verliet hij zijn geboortestad en belandde in Steendorp. Hij was sinds 1990 actief bij de Orde van de Baksteen, werd driemaal verkozen tot Prins (1992-1993-1994) en werd in 1995 Keizer Karel I van Steendorp. Karel is thuis rustig ingeslapen op 12 augustus 2010. Karel was een stichtend voorbeeld voor elke carnavalist.

Als eerbetoon aan "Keizer Karel I" werd de reus "Keizer Karel I" in het leven geroepen.

Theo Bressinck (Temse)

Is lid van het carnavalcomité Temse sinds 1979 en was Prins Carnaval in 1985. Is een stille, in de schaduw werkende man die elk jaar opnieuw de deur-aan-deur sponsoring in goede banen leidt.

2005

Stad Eupen

In zijn feestrede onderstreepte Burgemeester Luc De Ryck de betekenis van de verbroedering en de samenwerking met Eupen, die hij "de leermeester van Temses carnaval" noemde. Omwille van de grote betekenis van Eupen voor Temses carnaval mocht Burgemeester Keutgen de gegeerde Orde van de Kaailopers in ontvangst nemen.

2008

Albert D'Haen (Elversele)

De vaste waarde in het carnavalgebeuren in Elversele, maakt al 20 jaar deel uit van het carnavalcomité "Jawohl" en is sinds 2001 penningmeester. Hij zwaide drie keer de scepter als Prins en is derhalve ook als Keizer gekroond. Omwille van zijn langdurige inzet en grote verdienste werd hem de Orde van de Kaailopers toegekend.

2012

Johan Temmerman (Steendorp)

Werd in 1989 aangesteld als Prins Carnaval, fungeerde als ondervoorzitter van 2005 tot 2017. Hij stond in voor de redactie en uitgifte van het programma- en publiciteitsboekje van het carnavalcomité van Steendorp. Tot op heden beheerder van de website Orde Van de Baksteen.be

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accepteren