2022

Carnaval 2022

Editie 43 TER

Prinses ANNEKE I

WEGENS DE CORONA-PANDEMIE WERD ER GEEN NORMALE CARNAVALVIERING GEORGANISEERD


In de plaats vonden volgende activiteiten plaats

Steendorp, 26 februari 2022


Toen we vorig jaar voor de voldongen feiten werden geplaatst dat er geen carnavalviering in Steendorp zou kunnen plaatsvinden, waren we enorm ontgoocheld. Ook een alternatieve versie werd door het gemeentebestuur in extenso geweigerd.


Maar volgens onze bestuurslui en experts kwam het rijk der vrijheid in rasse schreden naderbij ....... het najaar van 2021 luidde echter het rijk van de beperkingen in. We voelden de bui al hangen en, eens de stad Aalst had besloten om geen carnavalviering te organiseren, wisten we hoe laat het was.


De meest logische en juiste beslissing was dan ook om voor de tweede maal op rij geen carnavalviering in Steendorp te organiseren. Er staan dus uiteindelijk nog steeds 43 carnavalvieringen op de teller ...... het is dus aftellen naar onze 4 x 11 ...... hopelijk in 2023.



Gezien de aangekondigde versoepelingen te laat kwamen voor het organiseren van een volwaardinge carnavalviering hebben we besloten om toch een symbolische viering op poten te zetten, binnen de vooropgestelde maatregelen. We hadden het liever anders gezien maar .... het zij zo.


Moge deze in memoriam de geschiedenis ingaan als

"er was eens in het jaar 2022 ......." 


De verbraunding van het coronau bieëst